70 år

i lokalsamfunnets tjeneste.

www.auraavis.no

Vi gir deg nyhetene fra Sunndal og Tingvoll sju dager i uka.

AURA AVIS
Telefon: 715 89 800 E-post redaksjonen: redaksjonen@auraavis.no
E-post: annonseavd.: annonse@auraavis.nowww.auraavis.no • Følg oss på Facebook 

Aura Avis – får verden til å henge på greip